PRIKUPLJANJE I PRIMARNA PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA
METALNOG PORIJEKLA


***  sve vrste otpada od starog željeza i nehrđajućeg čelika

***  sve vrste otpada od obojenih metala
            otpad od bakra (mesinga i bronce)
            otpad od aluminija
            otpad od olova
            otpad od cinka
            otpadni akumulatori
            otpadni kablovi i elektromotoriTEHNOLOGIJA PRIKUPLJANJE

***  Prikupljanje otpada vršimo na tri osnovna načina:
             -  Otkup od građana i privrednika na samom skladištu gdje klijenti
                 vlastitim vozilima dovoze metalni otpad, te se odmah vrši vaganje i
                 sortiranje te isplata po tržišnoj cijeni.
             -  Prikupljanje od poduzeća kroz postavljanje kontejnera za sortiranje
                otpada u krugu proizvodnih pogona.
             -  Demontaža (reciklaža) starih pogona, strojeva i vozilaTEHNOLOGIJA OBRADE I OTPREMA OTPADA

Metalni otpad nužno je rastaviti na dijelove istorodne po hemijskom sastavu i strukturi, te ga svesti na dimenziju pogodnu za transport i daljnju obradu u topionicama i ljevaonicama u zemlji i inozemstvu.
Tehnologija kojom se koristimo je plinsko rezanje uz pomoć butana i kisika, zatim prešanje i kidanje uz pomoć hidrauličnih stojeva i mehaničko rastavljanje.
Pripremljeni i sortirani materijal tovari se  na kamione. Kroz sve procese prikupljanja obrade i prerade poštuju se izuzetno visoke ekološke norme i standardi.
Imate metalni otpad
a ne znate kako
ga zbrinuti,
a uz to i zaraditi?

Trebate kvalitetnu i selekcioniranu
sirovinu po povoljnoj cijeni?

Javite nam se !!!
KONTAKT:

Lubarda bb
77245 Bužim

tel.     +387 37 424 499
mob. +387 61 755 703

direktor:
Šomic Remzija - ŠOMO
Copyright © 2011 @malac. Sva prava pridrzana.
OTPAD  d.o.o.   Bužim
HOME               GALERIJA               LOKACIJA                 INFO
VAŽNO: